ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM "STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ" 2023

Certyfikat przyznany został w 8. edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością”. Organizatorami Programu są Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencja Kreatywna PRC. Certyfikat przyznano w oparciu o rekomendacje i wnioski członków Komisji Eksperckiej, którzy reprezentują środowiska akademickie, gospodarcze i NGO.

Program Akredytacyjny „Studia z Przyszłością” ma charakter konkursu jakości, który adresowany jest do szkół wyższych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W Programie wskazywane i nagradzane są kierunki i specjalności studiów, które wyróżniają się na rynku nowoczesnością programu kształcenia, innowacyjnością efektów uczenia się, autorskim modelem edukacji praktycznej oraz skutecznością w realizacji założeń dydaktycznych, zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy. Znak Jakości „Studia z Przyszłością” otrzymują kierunki i specjalności studiów, które swoje programy i zasady kształcenia opierają na trzech fundamentach: dążeniu do przekazywania aktualnej, aplikacyjnej, nowoczesnej wiedzy, kreowaniu umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców oraz inwestowaniu w najwyższą jakość edukacji.

Konkurs "Studia z Przyszłością” służy wyróżnianiu najbardziej innowacyjnych, nowoczesnych i wartościowych kierunków / programów studiów na polskich uczelniach. Do Konkursu mogą być zgłaszane kierunki studiów I i II stopnia, studiów jednolitych magisterskich (o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym), a także studia podyplomowe, szkoły doktorskie i specjalności prowadzone w polskich szkołach wyższych wszystkich typów.

Relacja z Gali