Biuro Obsługi Studentów

Uwaga – kontakt mailowy z Biurem Obsługi Studenta jest możliwy tylko i wyłącznie za pośrednictwem maili studenckich w domenie @st.amu.edu.pl

ADRES:

Biuro Obsługi Studentów
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM
ul. Bogumiła Krygowskiego 10
61-680 Poznań

DOJAZD

DYŻURY:

poniedziałek, wtorek: godz. 10:00-15:00
środa: godz. 13:00-15:00
czwartek: godz. 10:00-15:00
piątek: godz. 10:00-14:00
sobota: godz. 8:00 - 14:00 - (dla studentów studiów niestacjonarnych, tylko w terminach zjazdów)

WYDZIAŁOWI KOORDYNATORZY USOS
STUDENCKIE SPRAWY SOCJALNE

mgr Sebastian Konarczyk
tel. 618296120, sebkon@amu.edu.pl

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NT. SPRAW SOCJALNYCH >>>

OBSŁUGA KIERUNKÓW

Studia stacjonarne inżynierskie:
GEODEZJA I KARTOGRAFIA

mgr Sebastian Konarczyk
pok. 008B
tel. 618296120, sebkon@amu.edu.pl

Studia stacjonarne inżynierskie:
HYDROLOGIA, METEOROLOGIA I KLIMATOLOGIA

Studia stacjonarne licencjackie:
Geografia spec. HYDROLOGIA, METEOROLOGIA I KLIMATOLOGIA
ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

Studia stacjonarne magisterskie:
Geografia spec. HYDROLOGIA, METEOROLOGIA I KLIMATOLOGIA
KARTOGRAFIA I GEOMATYKA

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

mgr Agnieszka Cellmer
tel. 618296121, ines@amu.edu.pl
pok. 008

Studia stacjonarne licencjackie, inżynierskie, magisterskie:
GEOLOGIA

Studia stacjonarne licencjackie:
ZMIANY KLIMATU ZIEMI

mgr inż. Magdalena Ciesielska
tel. 618296124, geol@amu.edu.pl
pok. 007A

Studia stacjonarne inżynierskie:
GEOINFORMACJA

Studia stacjonarne licencjackie i magisterskie:
GEOGRAFIA
Geografia spec. GEO-GRAFIKA
Geografia spec. EKOLOGIA MIASTA
Geografia spec. GEOANALIZA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA

Studia stacjonarne magisterskie:
GEOINFORMACJA
TURYSTYKA I REKREACJA

mgr Olga Sieniawska
tel. 618296116, ramolga@amu.edu.pl
pok. 007A

Studia stacjonarne licencjackie,
Studia niestacjonarne licencjackie i magisterskie:
TURYSTYKA I REKREACJA

mgr Kinga Yildirim
tel. 618296125,  kinga.yildirim@amu.edu.pl
pok. 007

Studia niestacjonarne inżynierskie:
GEODEZJA I KARTOGRAFIA
HYDROLOGIA, METEOROLOGIA I KLIMATOLOGIA

Studia niestacjonarne licencjackie i magisterskie:
GEOGRAFIA

STUDIA PODYPLOMOWE

Elżbieta Ratajczak
tel. 618296118, ratela@amu.edu.pl
pok. 008B

Studia stacjonarne magisterskie:
GEOHAZARDS AND CLIMATE CHANGE

Program Erasmus+ administracja

Amelia Kłunejko
tel. 618296117,  ameklu@amu.edu.pl
pok. 008A