GEOINFORMACJA "STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ" 2024 oraz LAUR INNOWACJI