TURYSTYKA I REKREACJA 1. miejsce PERSPEKTYWY 2023

Kierunek Turystyka i rekreacja prowadzony na WNGiG UAM został uznany za najlepszy kierunek studiów w Polsce w rankingu Perspektywy 2023