Rada Doktorantów Szkoły Nauk Przyrodniczych UAM

Rada Doktorantów w roku akademickim 2022/2023

Przewodniczący Rady i przedstawiciel doktorantów w Radzie Szkoły Doktorskiej: mgr Szymon Świątek (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Wiceprzewodnicząca Rady: mgr Magdalena Winkiel (Wydział Biologii)

Delegaci do Uczelnianej Rady Doktorantów: mgr Wojciech Wysoczański, mgr Maria Tomys, mgr Anna Walczak (Wydział Biologii)

Przedstawicielka doktorantów w Radzie Szkoły Dziedzinowej: mgr Sophia Bałdysz (Wydział Biologii)

Członek: mgr Patrycja Świergiel (Wydział Biologii)