Rada Doktorantów Szkoły Nauk Przyrodniczych UAM

Rok akademicki 2023/2024

Przewodniczący Rady i przedstawiciel doktorantów w Radzie Szkoły Doktorskiej: mgr inż. Mariusz Bąk (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Wiceprzewodnicząca Rady i przedstawicielka doktorantów w Radzie Szkoły Dziedzinowej: mgr Patrycja Świergiel (Wydział Biologii)

Delegatki do Uczelnianej Rady Doktorantów: mgr Maria Tomys, mgr Natalia Konopińska, mgr Anna Walczak (Wydział Biologii)

Członkinie: mgr Karolina Wleklik (Wydział Biologii), mgr Aleksandra Dzięgelewska (Wydział Biologii)