Kontakt

Tok studiów doktoranckich
Przewody doktorskie oraz postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

mgr Katarzyna Piotrowska-Glabus
pok. 016, tel. 61829 6126, katarzyna.piotrowska@amu.edu.pl

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
ul. Bogumiła Krygowskiego 10
61-680 Poznań