Kierunek GEOINFORMACJA laureatem certyfikatu UCZELNIA LIDERÓW 2021

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych uzyskał certyfikat „UCZELNIA LIDERÓW” przyznany za ocenę kierunku GEOINFOMACJA przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego w XI edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych.