Kierunek GEOINFORMACJA laureatem certyfikatu UCZELNIA LIDERÓW 2020

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych uzyskał certyfikat „UCZELNIA LIDERÓW” przyznany za ocenę kierunku GEOINFOMACJA przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego w X edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych.

GALA 2020