Studia podyplomowe

 • GEOINFORMACJA

  Szanowni Państwo, informujemy, że do 25 października 2023 roku trwa rekrutacja na XI edycję Studiów Podyplomowych Geoinformacja, realizowanych na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu.

  W roku akademickim 2023/2024 zajęcia w ramach studium będą się odbywać w trybie on-line.

  Studia rozpoczną się w listopadzie.

  PODSTAWOWE INFORMACJE:

  1. czas trwania Studiów Podyplomowych – 2 semestry od października do czerwca
  2. liczba godzin zajęć: 227,
  3. liczba punktów ECTS: 60,
  4. program nauczania,
  5. zjazdy odbywają się według harmonogramu zajęć. Zajęcia odbywają się w soboty w godzinach od 12.00 do 20.00 i w niedzielę od 8.00 do 16.00
  6. czesne: 8000 zł (4000 zł/semestr).

  CEL STUDIÓW

  Celem studiów jest podniesienie i poszerzenie kwalifikacji związanych z wykorzystaniem systemów informacji geograficznej (pozyskiwaniem, przetwarzaniem, analizą i wizualizacją danych geoprzestrzennych).

  Studia podyplomowe przygotowują słuchacza do planowania i realizacji zadań w zakresie wdrażania i zarządzania systemami informacji geograficznej w kontekście implementacji Dyrektywy 2007/2/WE Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE) oraz ustawy o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej.

  Uczestnicy Studiów Podyplomowych Geoinformacja realizować będą zarówno ogólne, jak i specjalistyczne przedmioty kierunkowe, a każdy z uczestników będzie miał możliwość poszerzenia swoich umiejętności niezależnie od ich stopnia zaawansowania.

  ADRESACI STUDIÓW

  Adresatami studiów są:

  1. pracownicy jednostek administracji samorządowej,
  2. pracownicy Lasów Państwowych,
  3. przedsiębiorcy indywidualni,
  4. pracownicy firm wykorzystujących metody geoinformacyjne,
  5. absolwenci szkół wyższych (w szczególności kierunków o charakterze przyrodniczym, np. geografia, geologia, biologia, ochrona środowiska, archeologia),
  6. wszystkie osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy i umiejętności geoinformacyjnych.

  O przyjęcie na Studia Podyplomowe Geoinformacja mogą ubiegać się osoby posiadające przynajmniej stopień licencjata.

  UWAGA! Jeśli posiadacie Państwo status osoby bezrobotnej proszę dowiedzieć się w swoim Urzędzie Pracy czy istnieje możliwość dofinansowania albo pełnego sfinansowania studiów. Przygotujemy dla Państwa wszelkie wymagane przez Urząd dokumenty.

  SYLWETKA ABSOLWENTA

  Studia Podyplomowe Geoinformacja wyposażą absolwenta w wiedzę i umiejętności pozwalające na:

  1. działanie w zakresie infrastruktury informacji przestrzennej,
  2. ustanawianie i wdrażanie standardów w analizach przestrzennych,
  3. przygotowywanie, opracowywanie, oferowanie i udostępnianie usług w zakresie informacji przestrzennej,
  4. opracowywanie i kodowanie metadanych o informacji przestrzennej,

  Kształcenie specjalistów pozwoli nie tylko na wdrożenie dyrektywy INSPIRE i ustawy o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej, ale także poprawi:

  1. szybkość przetwarzania danych przestrzennych,
  2. poziom obsługi obywateli i jakość przekazywanych im dokumentów,
  3. szybkość przepływu informacji przestrzennych od ich właściciela lub zarządcy do użytkownika,

  ZASADY REKRUTACJI

  Rekrutacja trwa do 25 października 2023 r.

  Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń!

  Zgłoszenia możliwe są za pośrednictwem systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów UAM: https://usosirk.amu.edu.pl

  KONTAKT

  W razie pytań prosimy o kontakt z mgr Marleną Makowską makowska@amu.edu.pl

 • GEOLOGIA

  Szczegółowe informacje na stronie Instytutu Geologii

 • MONITORING ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

  Jeśli masz pytania dotyczące studiów, odpowie na nie:

  Centrum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prowadzi Studia Podyplomowe „Monitoring Środowiska Przyrodniczego”. Są to dwusemestralne studia, w ramach których odbywają się wykłady (częściowo zdalnie), ćwiczenia, zajęcia laboratoryjne i terenowe. Grono wykładowców stanowią specjaliści i eksperci w zakresie badań środowiska przyrodniczego i jego monitoringu. Planowane są cztery dwudniowe wyjazdy do Stacji Bazowych ZMŚP: „Parsęta” w Storkowie, „Wolin” w Białej Górze k. Międzyzdrojów, „Poznań-Morasko” na kampusie Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM przy ul. Krygowskiego w Poznaniu oraz „Pojezierze Chełmińskie” w Kończynce koło Torunia. Realizacja znaczącej części zajęć w Stacjach Bazowych ZMŚP ma na celu zapoznanie słuchaczy z najnowszymi technikami pomiarowymi, wyposażeniem laboratoriów oraz warunkami realizacji prac terenowych. Cztery dwudniowe sesje terenowe zaplanowane po dwie w semestrze zimowym i letnim podniosą wartość merytoryczną studiów podyplomowych, a dla słuchaczy będą dodatkową zachętą do podniesienia swoich kwalifikacji.

  Studia Podyplomowe „Monitoring Środowiska Przyrodniczego” adresowane są do wszystkich osób zajmujących się monitoringiem, ochroną i zarządzeniem środowiskiem przyrodniczym. Powinny to być osoby z wyższym wykształceniem w zakresie różnych dyscyplin naukowych, niekoniecznie dyscyplin przyrodniczych.

  Ofertę podjęcia studiów podyplomowych w zakresie monitoringu środowiska przyrodniczego adresujemy do pracowników takich instytucji wojewódzkich i regionalnych jak:

  • Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska
  • Regionalne Wydziały Monitoringu Środowiska
  • Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych
  • Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  • Parki Narodowe
  • Wojewódzkie i Regionalne Zespoły Parków Krajobrazowych
  • Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”.

  PODSTAWOWE INFORMACJE:

  1. Czas trwania:2 semestry
  2. Rozpoczęcie: semestr zimowy
  3. Liczba godzin zajęć: 204
  4. Liczba punktów ECTS: 60
  5. Program nauczania
  6. Zjazdy odbywają się w weekendy, co dwa tygodnie
   (w tym 4 wyjazdy do stacji terenowych)
  7. Czesne: 8500 zł za dwa semestry
  8. Studia kierowane są do osób z wykształceniem wyższym
  9. Minimalna liczba uczestników studiów – 16 osób.

  ZASADY REKRUTACJI

  Rekrutacja trwa do 30 września 2023 r.

  Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń!

  Zgłoszenia możliwe są za pośrednictwem systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów UAM: https://usosirk.amu.edu.pl

IRK-studia-podyplomowe-instrukcja-dla-kandydata.pdfObowiązującyJacek Zwoliński
PDF
Pobierz PDF IRK-studia-podyplomowe-instrukcja-dla-kandydata.pdf (1.8 MB)
ZR-nr-268_2021_2022_Regulamin-oplat-studia-podyplomowe.pdfObowiązującyJacek Zwoliński
PDF
Pobierz PDF ZR-nr-268_2021_2022_Regulamin-oplat-studia-podyplomowe.pdf (427.5 KB)
Zalacznik-nr-1-do-ZR-nr-268_2021_2022_Regulamin.pdfObowiązującyJacek Zwoliński
PDF
Pobierz PDF Zalacznik-nr-1-do-ZR-nr-268_2021_2022_Regulamin.pdf (466.9 KB)
Zalacznik-nr-2-do-ZR-nr-268_2021_2022_Oswiadczenie.pdfObowiązującyJacek Zwoliński
PDF
Pobierz PDF Zalacznik-nr-2-do-ZR-nr-268_2021_2022_Oswiadczenie.pdf (268.3 KB)