Studia podyplomowe

 • GEOINFORMACJA

  Szanowni Państwo, informujemy, że do 31 października 2022 trwa rekrutacja na IX edycję Studiów Podyplomowych Geoinformacja, realizowanych na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu.

  W roku akademickim 2022/2023 zajęcia w ramach studium będą się odbywać w trybie on-line.

  Studia rozpoczną się w drugiej połowie października.

  PODSTAWOWE INFORMACJE:

  1. czas trwania Studiów Podyplomowych – 2 semestry od października do czerwca
  2. liczba godzin zajęć: 232,
  3. liczba punktów ECTS: 60,
  4. program nauczania,
  5. zjazdy odbywają się według harmonogramu zajęć. Zajęcia odbywają się w soboty w godzinach od 12.00 do 20.00 i w niedzielę od 8.00 do 16.00
  6. czesne: 8000 zł (4000 zł/semestr).

  CEL STUDIÓW

  Celem studiów jest podniesienie i poszerzenie kwalifikacji związanych z wykorzystaniem systemów informacji geograficznej (pozyskiwaniem, przetwarzaniem, analizą i wizualizacją danych geoprzestrzennych).

  Studia podyplomowe przygotowują słuchacza do planowania i realizacji zadań w zakresie wdrażania i zarządzania systemami informacji geograficznej w kontekście implementacji Dyrektywy 2007/2/WE Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE) oraz ustawy o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej. Studia są również przeznaczone dla nauczycieli szkół podstawowych i średnich po wprowadzeniu nowych podstaw programowych w tych szkołach.

  Uczestnicy Studiów Podyplomowych Geoinformacja realizować będą zarówno ogólne, jak i specjalistyczne przedmioty kierunkowe, a każdy z uczestników będzie miał możliwość poszerzenia swoich umiejętności niezależnie od ich stopnia zaawansowania.

  ADRESACI STUDIÓW

  Adresatami studiów są:

  1. pracownicy jednostek administracji samorządowej,
  2. pracownicy Lasów Państwowych,
  3. przedsiębiorcy indywidualni,
  4. pracownicy firm wykorzystujących metody geoinformacyjne,
  5. nauczyciele szkół podstawowych i średnich,
  6. absolwenci szkół wyższych (w szczególności kierunków o charakterze przyrodniczym, np. geografia, geologia, biologia, ochrona środowiska, archeologia),
  7. wszystkie osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy i umiejętności geoinformacyjnych.

  O przyjęcie na Studia Podyplomowe Geoinformacja mogą ubiegać się osoby posiadające przynajmniej stopień licencjata.

  UWAGA! Jeśli posiadacie Państwo status osoby bezrobotnej proszę dowiedzieć się w swoim Urzędzie Pracy czy istnieje możliwość dofinansowania albo pełnego sfinansowania studiów. Przygotujemy dla Państwa wszelkie wymagane przez Urząd dokumenty.

  SYLWETKA ABSOLWENTA

  Studia Podyplomowe Geoinformacja wyposażą absolwenta w wiedzę pozwalającą na:

  1. działanie w zakresie infrastruktury informacji przestrzennej,
  2. ustanawianie i wdrażanie standardów w analizach przestrzennych,
  3. przygotowywanie, opracowywanie, oferowanie i udostępnianie usług w zakresie informacji przestrzennej,
  4. opracowywanie i kodowanie metadanych o informacji przestrzennej,
  5. przeprowadzanie lekcji w szkołach podstawowych i średnich.

  Kształcenie specjalistów pozwoli nie tylko na wdrożenie dyrektywy INSPIRE i ustawy o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej, ale także poprawi:

  1. szybkość przetwarzania danych przestrzennych,
  2. poziom obsługi obywateli i jakość przekazywanych im dokumentów,
  3. szybkość przepływu informacji przestrzennych od ich właściciela lub zarządcy do użytkownika,
  4. usprawni prowadzenie lekcji według nowych podstaw programowych w szkołach.

  ZASADY REKRUTACJI

  Rekrutacja - kryteria

  Rekrutacja trwa do 31 października 2022 r.

  Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń!

  Wniosek o przyjęcie na studia powinien zawierać:

  1. Podanie o przyjęcie na Studia Podyplomowe - FORMULARZ
  2. Odpis dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

  Zgłoszenia przyjmowane są osobiście lub listownie na adres:

  UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA
  Instytut Geoekologii i Geoinformacji
  Studium Podyplomowe Geoinformacja
  ul. Bogumiła Krygowskiego 10, 61-680 POZNAŃ
  pok. L110

  KONTAKT

  W razie pytań prosimy o kontakt z mgr Marleną Makowską makowska@amu.edu.pl

 • GEOLOGIA

  Szczegółowe informacje na stronie Instytutu Geologii

 • MONITORING ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

  Jeśli masz pytania dotyczące studiów, odpowie na nie:

  Centrum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prowadzi Studia Podyplomowe „Monitoring Środowiska Przyrodniczego”. Są to dwusemestralne studia, w ramach których odbywają się wykłady (częściowo zdalnie), ćwiczenia, zajęcia laboratoryjne i terenowe. Grono wykładowców stanowią specjaliści i eksperci w zakresie badań środowiska przyrodniczego i jego monitoringu. Planowane są cztery dwudniowe wyjazdy do Stacji Bazowych ZMŚP: „Parsęta” w Storkowie, „Wolin” w Białej Górze k. Międzyzdrojów, „Poznań-Morasko” na kampusie Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM przy ul. Krygowskiego w Poznaniu oraz „Pojezierze Chełmińskie” w Kończynce koło Torunia. Realizacja znaczącej części zajęć w Stacjach Bazowych ZMŚP ma na celu zapoznanie słuchaczy z najnowszymi technikami pomiarowymi, wyposażeniem laboratoriów oraz warunkami realizacji prac terenowych. Cztery dwudniowe sesje terenowe zaplanowane po dwie w semestrze zimowym i letnim podniosą wartość merytoryczną studiów podyplomowych, a dla słuchaczy będą dodatkową zachętą do podniesienia swoich kwalifikacji.

  Studia Podyplomowe „Monitoring Środowiska Przyrodniczego” adresowane są do wszystkich osób zajmujących się monitoringiem, ochroną i zarządzeniem środowiskiem przyrodniczym. Powinny to być osoby z wyższym wykształceniem w zakresie różnych dyscyplin naukowych, niekoniecznie dyscyplin przyrodniczych.

  Ofertę podjęcia studiów podyplomowych w zakresie monitoringu środowiska przyrodniczego adresujemy do pracowników takich instytucji wojewódzkich i regionalnych jak:

  • Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska
  • Regionalne Wydziały Monitoringu Środowiska
  • Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych
  • Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  • Parki Narodowe
  • Wojewódzkie i Regionalne Zespoły Parków Krajobrazowych
  • Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”.

  PODSTAWOWE INFORMACJE:

  1. Czas trwania:2 semestry
  2. Rozpoczęcie: semestr zimowy
  3. Liczba godzin zajęć: 204
  4. Liczba punktów ECTS: 60
  5. Program nauczania
  6. Zjazdy odbywają się w weekendy, co dwa tygodnie
   (w tym 4 wyjazdy do stacji terenowych)
  7. Czesne: 7850 zł za dwa semestry
  8. Studia kierowane są do osób z wykształceniem wyższym
  9. Minimalna liczba uczestników studiów – 16 osób.

  ZASADY REKRUTACJI

  Rekrutacja trwa do 30 września 2022 r.

  Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń!

  Wniosek o przyjęcie na studia powinien zawierać:

  1. Podanie o przyjęcie na Studia Podyplomowe – Formularz
  2. Odpis dokumentu potwierdzającego wyższe wykształcenie

  Zgłoszenia przyjmowane są osobiście lub listownie na adres:

  UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA
  Instytut Geoekologii i Geoinformacji
  Studium Podyplomowe Monitoring Środowiska Przyrodniczego
  ul. Bogumiła Krygowskiego 10, pok. 219
  61-680 POZNAŃ

IRK-studia-podyplomowe-instrukcja-dla-kandydata.pdfObowiązującyJacek Zwoliński
PDF
Pobierz PDF IRK-studia-podyplomowe-instrukcja-dla-kandydata.pdf (1.8 MB)
ZR-nr-268_2021_2022_Regulamin-oplat-studia-podyplomowe.pdfObowiązującyJacek Zwoliński
PDF
Pobierz PDF ZR-nr-268_2021_2022_Regulamin-oplat-studia-podyplomowe.pdf (427.5 KB)
Zalacznik-nr-1-do-ZR-nr-268_2021_2022_Regulamin.pdfObowiązującyJacek Zwoliński
PDF
Pobierz PDF Zalacznik-nr-1-do-ZR-nr-268_2021_2022_Regulamin.pdf (466.9 KB)
Zalacznik-nr-2-do-ZR-nr-268_2021_2022_Oswiadczenie.pdfObowiązującyJacek Zwoliński
PDF
Pobierz PDF Zalacznik-nr-2-do-ZR-nr-268_2021_2022_Oswiadczenie.pdf (268.3 KB)