Studia podyplomowe

 • GEOGRAFIA
  Zgodnie z polityką Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych od roku akademickiego 2006/2007 Studia Podyplomowe Geografia organizowane będę tylko dla absolwentów studiów geograficznych.

  Proponowane studia będą miały charakter studiów doskonalących a nie kwalifikacyjnych.

  Kontakt:
  kierownik studiów: prof. UAM dr hab. Iwona Piotrowska, tel. 618296225 lub ipiotrow@amu.edu.pl
 • GEOINFORMACJA

  Szanowni Państwo, informujemy, że do 15 października 2021 trwa rekrutacja na VIII edycję Studiów Podyplomowych Geoinformacja, realizowanych na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu.

  W roku akademickim 2021/2022 zajęcia w ramach studium będą się odbywać w  trybie hybrydowym.

  Studia rozpoczną się w drugiej połowie października.

  PODSTAWOWE INFORMACJE:

  1. czas trwania Studiów Podyplomowych – 2 semestry od października do czerwca
  2. liczba godzin zajęć: 232,
  3. liczba punktów ECTS: 60,
  4. program nauczania,
  5. zjazdy odbywają się według harmonogramu zajęć. Zajęcia odbywają się w soboty w godzinach od 12.00 do 20.00 i w niedzielę od 8.00 do 16.00
  6. czesne: 6500 zł (3250 zł/semestr).

  CEL STUDIÓW

  Celem studiów jest podniesienie i poszerzenie kwalifikacji związanych z wykorzystaniem systemów informacji geograficznej (pozyskiwaniem, przetwarzaniem, analizą i wizualizacją danych geoprzestrzennych).

  Studia podyplomowe przygotowują słuchacza do planowania i realizacji zadań w zakresie wdrażania i zarządzania systemami informacji geograficznej w kontekście implementacji Dyrektywy 2007/2/WE Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE) oraz ustawy o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej. Studia są również przeznaczone dla nauczycieli szkół podstawowych i średnich po wprowadzeniu nowych podstaw programowych w tych szkołach.

  Uczestnicy Studiów Podyplomowych Geoinformacja realizować będą zarówno ogólne, jak i specjalistyczne przedmioty kierunkowe, a każdy z uczestników będzie miał możliwość poszerzenia swoich umiejętności niezależnie od ich stopnia zaawansowania.

  ADRESACI STUDIÓW

  Adresatami studiów są:

  1. pracownicy jednostek administracji samorządowej,
  2. pracownicy Lasów Państwowych,
  3. przedsiębiorcy indywidualni,
  4. pracownicy firm wykorzystujących metody geoinformacyjne,
  5. nauczyciele szkół podstawowych i średnich,
  6. absolwenci szkół wyższych (w szczególności kierunków o charakterze przyrodniczym, np. geografia, geologia, biologia, ochrona środowiska, archeologia),
  7. wszystkie osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy i umiejętności geoinformacyjnych.

  O przyjęcie na Studia Podyplomowe Geoinformacja mogą ubiegać się osoby posiadające przynajmniej stopień licencjata.

  UWAGA! Jeśli posiadacie Państwo status osoby bezrobotnej proszę dowiedzieć się w swoim Urzędzie Pracy czy istnieje możliwość dofinansowania albo pełnego sfinansowania studiów. Przygotujemy dla Państwa wszelkie wymagane przez Urząd dokumenty.

  SYLWETKA ABSOLWENTA

  Studia Podyplomowe Geoinformacja wyposażą absolwenta w wiedzę pozwalającą na:

  1. działanie w zakresie infrastruktury informacji przestrzennej,
  2. ustanawianie i wdrażanie standardów w analizach przestrzennych,
  3. przygotowywanie, opracowywanie, oferowanie i udostępnianie usług w zakresie informacji przestrzennej,
  4. opracowywanie i kodowanie metadanych o informacji przestrzennej,
  5. przeprowadzanie lekcji w szkołach podstawowych i średnich.

  Kształcenie specjalistów pozwoli nie tylko na wdrożenie dyrektywy INSPIRE i ustawy o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej, ale także poprawi:

  1. szybkość przetwarzania danych przestrzennych,
  2. poziom obsługi obywateli i jakość przekazywanych im dokumentów,
  3. szybkość przepływu informacji przestrzennych od ich właściciela lub zarządcy do użytkownika,
  4. usprawni prowadzenie lekcji według nowych podstaw programowych w szkołach.

  ZASADY REKRUTACJI

  Rekrutacja - kryteria

  Rekrutacja trwa do 15 października 2021 r.

  Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń!

  Wniosek o przyjęcie na studia powinien zawierać:

  1. Podanie o przyjęcie na Studia Podyplomowe - FORMULARZ
  2. Odpis dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

  Zgłoszenia przyjmowane są osobiście lub listownie na adres:

  UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA
  Instytut Geoekologii i Geoinformacji
  Studium Podyplomowe Geoinformacja
  ul. Bogumiła Krygowskiego 10, 61-680 POZNAŃ
  pok. L110

  KONTAKT

  W razie pytań prosimy o kontakt z mgr Marleną Makowską makowska@amu.edu.pl

 • GEOLOGIA

  Szczegółowe informacje na stronie Instytutu Geologii

 • TURYSTYKA