Kierunek GEOINFORMACJA wyróżnienie "STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ" 2016

Kierunek GEOINFORMACJA (studia I stopnia) Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM został wyróżniony certyfikatem „STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ” oraz certyfikatem i statuetką „LIDER INNOWACYJNOŚCI” w I edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacyjnego na innowacyjne i wyróżniające kierunki studiów organizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

Studia wyróżniono m.in. za oryginalną, koherentną wewnętrznie koncepcję kształcenia, wartościowy merytorycznie program studiów, znakomite zaplecze infrastrukturalne i kadrowe oraz efektywne wykorzystanie najnowszych metod i technik dydaktycznych, w tym zaawansowanych technik IT. W uzasadnieniu podkreślono, że program nauczania i sposób jego realizacji nie tylko odpowiada celom określonym w misji i strategii Wydziału i Uczelni, ale jest także gwarantem zwiększenia szans i możliwości absolwentów na rynku pracy.

Wyróżnienia z rąk Zarządu Fundacji w warszawskim Pałacu Tyszkiewiczów w dniu 16 marca 2016 odebrali: Dziekan WNGiG prof. UAM dr hab. Leszek Kasprzak i prof. UAM dr hab. Zbigniew Zwoliński –  inicjator opracowania programu nauczania na kierunku Geoinformacji oraz przewodniczący Komisji programowej ds. kierunku Geoinformacja.