Uczelnia Liderów / Lider Kompetencji Naukowych 2024

29 czerwca 2024 roku odbyła się kolejna Gala Finałowa Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”, zorganizowana wspólnie przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję Kreatywną PRC. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu otrzymał Certyfikat "Uczelnia Liderów" oraz "Lider Kompetencji Naukowych".

W konkursie "Uczelnia Liderów" Komisja Konkursowa, pod przewodnictwem prof. Dariusza Rotta, wyróżniła polskie uczelnie, a także ich jednostki organizacyjne, kształcące LIDERÓW SPOŁECZNYCH - absolwentów wyposażonych w umiejętności i kompetencje liderskie, przywódcze, menedżerskie. Certyfikat odebrały podmioty akademickie, które prowadzą studia w taki sposób, by uczyć studentów kreatywności, samodzielności intelektualnej, umiejętności podejmowania decyzji, odpowiedzialności, komunikatywności, pewności siebie oraz innych cech przydatnych w pełnieniu ról przywódczych we współczesnym społeczeństwie i państwie.

\