Regulaminy i procedury

Zakres kompetencji i obowiązków opiekuna rokuObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Zakres kompetencji i obowiązków opiekuna roku (51.5 KB)
Procedury zaliczania przedmiotów na podstawie zaliczeń z innych uczelni lub z innych kierunków dla studentów niestacjonarnych WNGiGObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Procedury zaliczania przedmiotów na podstawie zaliczeń z innych uczelni lub z innych kierunków dla studentów niestacjonarnych WNGiG (485.7 KB)
Zarządzenie w sprawie regulaminu naboru na seminaria dyplomowe, zasad opracowania prac dyplomowych oraz egzaminu dyplomowego na Wydziale Nauk Geograficznych i GeologicznychObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Zarządzenie w sprawie regulaminu naboru na seminaria dyplomowe, zasad opracowania prac dyplomowych oraz egzaminu dyplomowego na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych (694.9 KB)
Korekta imienia (nazwiska) w systemach informatycznych UAM (Teams, e-mail)Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF Korekta imienia (nazwiska) w systemach informatycznych UAM (Teams, e-mail) (810.0 KB)