Tutoring

Czym jest tutoring?

Chcesz odkrywać i rozwijać swój potencjał naukowy i zawodowy pod okiem doświadczonej naukowczyni/naukowca z zakresu nauk o Ziemi? Zapisz się na tutoring, który właśnie rusza na Naszym Wydziale! czytaj więcej...


Tutorzy

Zapoznaj się z sylwetkami naszych certyfikowanych tutorów.


Rekrutacja

Serdecznie zapraszamy do dołączenia do programu tutoringu na WNGiG. Rekrutacja na semestr zimowy trwać będzie od 1 do 17 października. Wyślij zgłoszenie z listem motywacyjnym. Szczegóły w Zasadach rekrutacji.


Regulamin tutoringu na WNGiG


Kontakt

Tutoringiem na WNGiG zarządza Rada Tutorów, w składzie:

prof. dr hab. Grzegorz Rachlewicz - Przewodniczący Rady
prof. dr hab. Andrzej Macias - Zastępca Przewodniczącego
prof. UAM dr hab. Alina Zajadacz
dr inż. Grzegorz Borkowski - Pełnomocnik Dziekana ds. Tutoringu
prof. dr hab. Małgorzata Pisarska-Jamroży
prof. UAM dr hab. inż. Karolina Lewińska
dr Agata Buchwał
dr Krzysztof Piotrowski

Jeśli masz pytania, zapraszamy do kontaktu z Radą Tutorów WNGiG: tutor.wngig@amu.edu.pl