Kierunek GEOGRAFIA 1. miejsce PERSPEKTYWY 2021

Kierunek Geografia prowadzony na WNGiG został uznany najlepszym kierunkiem studiów w Polsce w rankingu Perspektywy 2021

dyplom