Kierunek TURYSTYKA I REKREACJA 1. miejsce PERSPEKTYWY 2021

Kierunek Turystyka i rekreacja prowadzony na WNGiG został uznany po raz czwarty z rzędu najlepszym kierunkiem studiów w Polsce w rankingu Perspektywy 2021

dyplom