TURYSTYKA I REKREACJA 1. miejsce PERSPEKTYWY 2024

Kierunek studiów Turystyka i Rekreacja prowadzony na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, po raz kolejny - wg Rankingu Perspektywy 2024 - zajął pierwsze miejsce w Polsce!
https://2024.ranking.perspektywy.pl/


Gratulacje dla Wszystkich Osób zaangażowanych organizacyjnie i dydaktycznie w kształcenie na tym kierunku!
Zapraszamy serdecznie na studia licencjackie, magisterskie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym
https://wngig.amu.edu.pl/kandydaci