Kierunek TURYSTYKA I REKREACJA 1. miejsce PERSPEKTYWY 2020

Kierunek Turystyka i rekreacja prowadzony na WNGiG został uznany po raz trzeci z rzędu najlepszym kierunkiem studiów w Polsce w rankingu Perspektywy 2020

dyplom