Kierunek GEOLOGIA laureatem certyfikatu „Uczelnia Liderów” oraz "Srebrny Certyfikat" dla WNGiG 2022

Kierunek GEOLOGIA prowadzony na WNGiG otrzymał Certyfikat „Uczelnia Liderów” w 12. edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów". Organizatorem merytorycznym Konkursu jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych otrzymał "Certyfikat Srebrny". 

Certyfikat „Uczelnia Liderów” – certyfikat otrzymują uczelnie / wydziały nowoczesne, inwestujące w edukację praktyczną studentów i kreujące u nich postawy liderskie, które w procedurze certyfikacyjnej otrzymają co najmniej 60 punktów na 100 możliwych do uzyskania;

Certyfikat Srebrny – otrzymują go z urzędu uczelnie / wydziały, które po raz trzeci uzyskają certyfikat „Uczelnia Liderów”;