Studia I stopnia (licencjackie)

Od roku akademickiego 2021/2022 student nie może studiować na dwóch specjalnościach tego samego kierunku.