Kierunek "KARTOGRAFIA I GEOMATYKA" 1. miejsce w konkursie Głównego Geodety Kraju 2021

dyplom

statuetka