Potwierdzanie efektów uczenia się

Zarządzenie nr 488/2015/2016 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia sięObowiązującyJacek Zwoliński
PDF
Pobierz PDF Zarządzenie nr 488/2015/2016 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się (1.3 MB)
Załącznik nr 2 - protokoł z postępowania potwierdzenia efektów uczenia sięObowiązującyJacek Zwoliński
DOCX
Pobierz DOCX Załącznik nr 2 - protokoł z postępowania potwierdzenia efektów uczenia się (37.0 KB)
Załącznik nr 3 - postanowienie w sprawie potwierdzenia efektow uczenia sięObowiązującyJacek Zwoliński
DOCX
Pobierz DOCX Załącznik nr 3 - postanowienie w sprawie potwierdzenia efektow uczenia się (37.3 KB)
Uchwała nr 234/2014/2015 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia sięObowiązującyJacek Zwoliński
PDF
Pobierz PDF Uchwała nr 234/2014/2015 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się (1.3 MB)
Uchwała nr 63-2015/2016/a Rady Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie wysokości opłaty za przeprowadzanie potwierdzania efektów uczenia się dla jednego przedmiotu/modułu zajęć w roku akademickim 2015/2016ObowiązującyJacek Zwoliński
PDF
Pobierz PDF Uchwała nr 63-2015/2016/a Rady Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie wysokości opłaty za przeprowadzanie potwierdzania efektów uczenia się dla jednego przedmiotu/modułu zajęć w roku akademickim 2015/2016 (660.0 KB)
Załącznik nr 1 - wniosek o potwierdzenie efektów uczenia sięObowiązującyJacek Zwoliński
DOCX
Pobierz DOCX Załącznik nr 1 - wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się (41.7 KB)