TURYSTYKA I REKREACJA

Harmonogram zajęć 2022/2023

Opiekunowie 2022/2023

 • Studia stacjonarne
  TURYSTYKA i REKREACJA
  Studia I stopnia
  IDr inż. Remigiusz Tritttel. 61829 6224tritek@amu.edu.pl
  IIDr Adam Marciniaktel. 61 829 6129adammarc@amu.edu.pl
  IIIDr Grzegorz Godlewskitel. 61829 6219grzgod@amu.edu.pl 
  Studia II stopnia
  IDr Magdalena Kugiejkotel. 61829 6219kugiejko@amu.edu.pl
  IIDr Krzysztof Piotrowskitel. 61829 6222kp@amu.edu.pl
 • Studia niestacjonarne
  TURYSTYKA i REKREACJA
  Studia I stopnia
  IDr Ewa Markiewicztel. 61829 6221ewamar9@amu.edu.pl
  IIDr Paweł Cichockitel. 61829 6220pawelc@amu.edu.pl
  IIIDr Ilona Potockatel. 61829 6222ilonek@amu.edu.pl
  Studia II stopnia
  IDr Ewa Markiewicztel. 61829 6221ewamar9@amu.edu.pl
  IIDr Paweł Ciechockitel. 61829 6220pawelc@amu.edu.pl

Program studiów 2022/2023

Efekty uczenia się

Sylabusy

Ćwiczenia terenowe i praktyki zawodowe

 • Informacje - studia stacjonarne i niestacjonarne

  ĆWICZENIA TERENOWE

  PRAKTYKI ZAWODOWE

  TiR studia licencjackie stacjonarne i niestacjonarne – praktyki obowiązkowe dla kierunku 28 dni

  I rok:
  Praktyka zawodowa w hotelach (14 dni) 112 h, 3 ECTS

  II rok
  Praktyka zawodowa w przedsiębiorstwach turystycznych (14 dni) 112 h, 3 ECTS

  TiR studia magisterskie stacjonarne – praktyki do wyboru

  I rok: Moduły kształcenia do wyboru: technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) w turystyce

  Praktyka zawodowa w przedsiębiorstwach i instytucjach z zakresu promocji i informacji turystycznej (14 dni)* 112 h, 3 ECTS lub ćwiczenia terenowe z obsługi ruchu turystycznego (6 dni)

 • Terminy ćwiczeń terenowych - 2023

Egzaminy i prace dyplomowe

 • Zagadnienia na egzamin
 • Proponowani Promotorzy i propozycje prac dyplomowych
 • Strony tytułowe prac dyplomowych