GEOHAZARDS AND CLIMATE CHANGE

Harmonogram zajęć 2023/2024

 • Studia stacjonarne

  GEOHAZARDS AND CLIMATE CHANGE

  II STOPNIA: 1 ROK

Opiekunowie 2023/2024

 • Studia stacjonarne
  Geohazards and Climate Change
  Studia II stopnia
  Idr Karolina Leszczyńskatel. 61829 6207karles3@amu.edu.pl

Program studiów

Efekty uczenia się

Sylabusy

Ćwiczenia terenowe i praktyki zawodowe

 • Terminy ćwiczeń terenowych
  • STUDIA STACJONARNE
 • Potencjalni praktykodawcy

Egzaminy i prace dyplomowe

 • Zagadnienia na egzamin

  GEOHAZARDS AND CLIMATE CHANGE

  II STOPNIA

 • Proponowani Promotorzy i propozycje prac dyplomowych
 • Strony tytułowe prac dyplomowych

  Pobierz