GEOLOGIA

Harmonogram zajęć 2023/2024

Opiekunowie 2023/2024

 • Studia stacjonarne
  GEOLOGIA inżynier/licencjat
  Studia I stopnia
  Iprof. UAM dr hab. Danuta Michalskatel. 61829 6009danamich@amu.edu.pl
  IIDr inż. Daniel Zawaltel. 61829 6006daniel.zawal@amu.edu.pl
  IIIDr Jan Króltel. 61829 6077jan.jozef.krol@amu.edu.pl
  IVDr Paweł Wolniewicztel. 61829 6078pawelw@amu.edu.pl
  Studia II stopnia
  IDr Paweł Wolniewicztel. 61829 6078pawelw@amu.edu.pl
  IIDr Magdalena Matusiaktel. 61829 6055magdalena.matusiak@amu.edu.pl

Program studiów

Efekty uczenia się

GEOLOGIA

Sylabusy:

- od roku akademickiego 2023/2024

- Przedmiot fakultatywny 2023/2024

- do roku akademickiego 2022/2023

Ćwiczenia terenowe i praktyki zawodowe

Egzaminy i prace dyplomowe