GEOLOGIA

Harmonogram zajęć 2022/2023

Opiekunowie 2022/2023

 • Studia stacjonarne
  GEOLOGIA inżynier/licencjat
  Studia I stopnia
  IDr inż. Daniel Zawaltel. 61829 6061daniel.zawal@amu.edu.pl
  IIDr Jan króltel. 61829 6077jan.jozef.krol@amu.edu.pl
  IIIDr Paweł Wolniewicztel. 61829 6078pawelw@amu.edu.pl
  IVDr Magdalena Matusiaktel. 61829 6055magdalena.matusiak@amu.edu.pl
  Studia II stopnia
  IDr Magdalena Matusiaktel. 61829 6055magdalena.matusiak@amu.edu.pl
  IIDr Wojciech Stawikowskitel. 61829 6007wojst@amu.edu.pl

Program studiów 2022/2023

Efekty uczenia się

Sylabusy

Ćwiczenia terenowe i praktyki zawodowe

Egzaminy i prace dyplomowe