ZMIANY KLIMATU ZIEMI

Harmonogram zajęć 2023/2024

Opiekunowie 2023/2024

 • Studia stacjonarne
  Zmiany klimatu Ziemi
  Studia I stopnia
  IDr Krzysztof Pleskottel. 61829 6035 krzypl@amu.edu.pl

Program studiów

Efekty uczenia się

Sylabusy

Ćwiczenia terenowe i praktyki zawodowe

 • Terminy ćwiczeń terenowych
  • STUDIA STACJONARNE
 • Potencjalni praktykodawcy

Egzaminy i prace dyplomowe

 • Zagadnienia na egzamin

  ZMIANY KLIMATU ZIEMI

  I STOPNIA

 • Proponowani Promotorzy i propozycje prac dyplomowych
 • Strony tytułowe prac dyplomowych

  Pobierz