KARTOGRAFIA I GEOMATYKA

Harmonogram zajęć 2023/2024

 • Studia stacjonarne

  KARTOGRAFIA I GEOMATYKA

  II STOPNIA: 1 ROK | 2 ROK

Opiekunowie 2023/2024

 • Studia stacjonarne
  KARTOGRAFIA I GEOMATYKA 
  Studia II stopnia
  Dr inż. Maciej Smaczyńskitel. 61 829 6316maciej.smaczynski@amu.edu.pl
  IIDr inż. Maciej Smaczyńskitel. 61 829 6316maciej.smaczynski@amu.edu.pl

Program studiów

Efekty uczenia się

Sylabusy:

- od roku akademickiego 2023/2024

- do roku akademickiego 2022/2023

Ćwiczenia terenowe i praktyki zawodowe

Egzaminy i prace dyplomowe

 • Zagadnienia na egzamin

  KARTOGRAFIA I GEOMATYKA

  II STOPNIA

 • Proponowani Promotorzy i propozycje prac dyplomowych

  KARTOGRAFIA I GEOMATYKA

  II STOPNIA

 • Strony tytułowe prac dyplomowych