GEOINFORMACJA

Harmonogram zajęć 2023/2024

Opiekunowie 2023/2024

 • Studia stacjonarne
  GEOINFORMACJA
  Studia I stopnia
  IDr hab. Anna Dmowskatel. 61829 6345dmowska@amu.edu.pl
  IIProf. UAM dr hab. Jarosław Jasiewicztel. 618296196jarekj@amu.edu.pl
  IIIDr Marcin Winowskitel. 618296184 marwin@amu.edu.pl
  IVDr hab. Anna Dmowskatel. 61829 6345dmowska@amu.edu.pl
  Studia II stopnia
  IDr inż. Patrycja Przewoźna-pwysocka@amu.edu.pl
  IIDr Mikołaj Majewskitel. 61829 6185majewski@amu.edu.pl

Program studiów

Przedmioty fakultatywne

Efekty uczenia się

Sylabusy:

- od roku akademickiego 2023/2024

- do roku akademickiego 2022/2023

Ćwiczenia terenowe i praktyki zawodowe

Egzaminy i prace dyplomowe