GEOINFORMACJA

Harmonogram zajęć 2022/2023

Opiekunowie 2022/2023

 • Studia stacjonarne
  GEOINFORMACJA
  Studia I stopnia
  IProf. UAM dr hab. Jarosław Jasiewicztel. 618296196jarekj@amu.edu.pl
  IIDr Marcin Winowskitel. 618296184 marwin@amu.edu.pl
  IIIDr Anna Dmowskatel. 61829 6345dmowska@amu.edu.pl
  IVDr Mikołaj Majewskitel. 61829 6185majewski@amu.edu.pl
  Studia II stopnia
  IDr Mikołaj Majewskitel. 61829 6185majewski@amu.edu.pl
  IIDr Jakub Nowosadtel. 61829 6178nowosad@amu.edu.pl

Program studiów 2022/2023

Efekty uczenia się

Sylabusy

Ćwiczenia terenowe i praktyki zawodowe

Egzaminy i prace dyplomowe