GEODEZJA I KARTOGRAFIA

Harmonogram zajęć 2022/2023

Opiekunowie 2022/2023

 • Studia stacjonarne
  GEODEZJA I KARTOGRAFIA
  Studia I stopnia
  IDr inż. Łukasz Wielebskitel. 61829 6307lukwiel@amu.edu.pl
  IIDr Tymoteusz Horbińskitel. 618296307tymoteusz.horbinski@amu.edu.pl
  IIIDr inż. Maciej Smaczyńskitel. 61829 6307maciej.smaczynski@amu.edu.pl
  IVProf. UAM dr hab. Radzym Ławniczaktel. 61829 6252radzym@amu.edu.pl
 • Studia niestacjonarne
  GEODEZJA I KARTOGRAFIA
  Studia I stopnia
  IDr Jarosław Kubiaktel. 61829 6250jkubiak@amu.edu.pl
  IIDr inż. Paweł Cybulskitel. 61829 6307p.cybulski@amu.edu.pl
  IIIDr Dariusz Lorektel. 61829 6249kubal@amu.edu.pl
  IVDr inż. Łukasz Haliktel. 61829 6246lhalik@amu.edu.pl

Program studiów 2022/2023

Efekty uczenia się

Sylabusy

Ćwiczenia terenowe i praktyki zawodowe

 • Studia stacjonarne
  Nazwa przedmiotu wg programu studiówSYMBOL RokLiczba gr ćwiczeniowych Liczba godzin na 1 grupęliczba godzin razem Jaka czesc grupy na 1 zajeciaimię i nazwiskoTerminMiejsceKoszty (noclegi, wejścia)
  Ćwiczenia terenowe z podstaw geodezji (6 dni po 8 h)GiKI_DI248480,5Ławniczak Radzym 8-13.06.2022Mierzyn k. Międzychodu45PLN/nocleg
  Ćwiczenia terenowe z podstaw geodezji (6 dni po 8 h)GiKI_DI248480,5Kubiak Jarosław 14-19.06.2022Mierzyn k. Międzychodu45PLN/nocleg
  Kartowanie terenowe w technologii GIS i GPS (4 dni po 8h)GiKII_DI232320,5Medyńska-Gulij Beata 6-9.06.2022WNGiGbrak kosztów
  Kartowanie terenowe w technologii GIS i GPS (4 dni po 8h)GiKII_DI232320,5Horbiński Tymoteusz 6-9.06.2022WNGiGbrak kosztów
  Ćwiczenia terenowe - Geodezja inżynieryjna i satelitarna (8 dni po 8 h)GiKIII_DI264640,5Cybulski Paweł 06-15.06.2022WNGiGbrak kosztów
  Ćwiczenia terenowe - Geodezja inżynieryjna i satelitarna (8 dni po 8 h)GiKIII_DI264640,5Smaczyński Maciej 06-15.06.2022WNGiGbrak kosztów
 • Studia niestacjonarne
  Nazwa przedmiotu wg programu studiówSYMBOL RokLiczba gr ćwiczeniowych Liczba godzin na 1 grupęliczba godzin razem Jaka czesc grupy na 1 zajeciaimię i nazwiskoTerminMiejsceKoszty (noclegi, wejścia)
  Ćwiczenia terenowe z podstaw geodezji (4 dni po 8 h)GiK zaoczne1232641Ławniczak Radzym 20-24.06.2022Mierzyn k. Międzychodu45PLN/nocleg
  Ćwiczenia terenowe z podstaw geodezji (4 dni po 8 h)GiK zaoczne1132321Kubiak Jarosław 14-18.06.2022Mierzyn k. Międzychodu45PLN/nocleg
  Kartowanie terenowe w technologii GIS i GPS (2 dni po 8h)GiK zaoczne2316481Medyńska-Gulij Beata odbyte  
  Geodezja inżynieryjna i satelitarna (4 dni po 8 h)GiK zaoczne3332480,5Cybulski Paweł 09-10.07.2022; 16-17.07.2022WNGiGbrak kosztów
  Geodezja inżynieryjna i satelitarna (4 dni po 8 h)GiK zaoczne3332480,5Smaczyński Maciej 02-03.07.2022; 09-10.07.2022WNGiGbrak kosztów

Egzaminy i prace dyplomowe

 • Zagadnienia na egzamin

  GEODEZJA I KARTOGRAFIA

  I STOPNIA

 • Proponowani Promotorzy i propozycje prac dyplomowych
 • Strony tytułowe prac dyplomowych