GEODEZJA I KARTOGRAFIA

Harmonogram zajęć 2023/2024

Opiekunowie 2023/2024

 • Studia stacjonarne
  GEODEZJA I KARTOGRAFIA
  Studia I stopnia
  IProf. UAM dr hab. Radzym Ławniczaktel. 61829 6252radzym@amu.edu.pl
  IIDr inż. Łukasz Wielebskitel. 61829 6307lukwiel@amu.edu.pl
  IIIDr Tymoteusz Horbińskitel. 618296307tymoteusz.horbinski@amu.edu.pl
  IVDr inż. Maciej Smaczyńskitel. 61829 6307maciej.smaczynski@amu.edu.pl
 • Studia niestacjonarne
  GEODEZJA I KARTOGRAFIA
  Studia I stopnia
  IDr inż. Łukasz Haliktel. 61829 6246lhalik@amu.edu.pl
  IIDr Jarosław Kubiaktel. 61829 6250jkubiak@amu.edu.pl
  IIIDr inż. Paweł Cybulskitel. 61829 6307p.cybulski@amu.edu.pl
  IVDr Dariusz Lorektel. 61829 6249kubal@amu.edu.pl

Program studiów

Efekty uczenia się

Sylabusy:

- od roku akademickiego 2023/2024

- do roku akademickiego 2022/2023

Ćwiczenia terenowe i praktyki zawodowe

Egzaminy i prace dyplomowe

 • Zagadnienia na egzamin

  GEODEZJA I KARTOGRAFIA

  I STOPNIA

 • Proponowani Promotorzy i propozycje prac dyplomowych

  GEODEZJA I KARTOGRAFIA

  I STOPNIA

 • Strony tytułowe prac dyplomowych