HYDROLOGIA, METEOROLOGIA I KLIMATOLOGIA

Harmonogram zajęć 2023/2024

 • Studia stacjonarne

  HYDROLOGIA, METEOROLOGIA I KLIMATOLOGIA

  I STOPNIA: 1 ROK |

 • Studia niestacjonarne

  HYDROLOGIA, METEOROLOGIA I KLIMATOLOGIA

  I STOPNIA: 1 ROK |

Opiekunowie 2023/2024

 • Studia stacjonarne
  HYDROLOGIA, METEOROLOGIA I KLIMATOLOGIA
  Studia I stopnia
  I
  prof. UAM dr hab. Arkadiusz Marek Tomczyk
  tel. 61829 6266atomczyk@amu.edu.pl
 • Studia niestacjonarne
  HYDROLOGIA, METEOROLOGIA I KLIMATOLOGIA
  Studia I stopnia
  I
  prof. UAM dr hab. Arkadiusz Marek Tomczyk
  tel. 61829 6266atomczyk@amu.edu.pl

Program studiów

Efekty uczenia się

Sylabusy

Ćwiczenia terenowe i praktyki zawodowe

 • Terminy ćwiczeń terenowych 2024
  • STUDIA STACJONARNE
  • STUDIA NIESTACJONARNE

Egzaminy i prace dyplomowe

 • Zagadnienia na egzamin

  HYDROLOGIA, METEOROLOGIA I KLIMATOLOGIA

  I STOPNIA

 • Proponowani Promotorzy i propozycje prac dyplomowych

  HYDROLOGIA, METEOROLOGIA I KLIMATOLOGIA

  I STOPNIA

 • Strony tytułowe prac dyplomowych
 • Zasady dyplomowania