ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

Harmonogram zajęć 2023/2024

Opiekunowie 2023/2024

 • Studia stacjonarne
  ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM
  Studia I stopnia
  IDr Dariusz Lorektel. 61829 6249kubal@amu.edu.pl
  IIDr Marta Kubackatel. 61829 6246marta.kubacka@amu.edu.pl
  IIIDr inż. Witold Piniarskitel. 61829 6319witold.piniarski@amu.edu.pl
  Studia II stopnia
  IProf. UAM. dr hab. Sylwia Bródkatel. 61829 6240brodka@amu.edu.pl
  IIProf. UAM. dr hab. Sylwia Bródkatel. 61829 6241brodka@amu.edu.pl

Program studiów

Efekty uczenia się

Sylabusy:

- od roku akademickiego 2023/2024

- do roku akademickiego 2022/2023

Ćwiczenia terenowe i praktyki zawodowe

 • Terminy ćwiczeń terenowych 2023
 • Potencjalni praktykodawcy
  • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
  • Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu
  • Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu

  • Starostwo Powiatowe w Poznaniu
  • Starostwo Powiatowe w Kole
  • Starostwo Powiatowe we Wrześni
  • Starostwo Powiatowe w Chodzieży
  • Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
  • Starostwo Powiatowe w Choszcznie
  • Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze

  • Urząd Miasta Poznania
  • Urząd Miejski w Kaliszu
  • Urząd Miejski w Koninie
  • Urząd Miasta i Gminy Szamotuły
  • Urząd Miejski w Jarocinie
  • Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach,
  • Urząd Gminy Lubicz
  • Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa
  • Urząd Miejski w Turku
  • Urząd Miejski w Zagórowie
  • Urząd Gminy Kościelec
  • Urząd Miasta w Ząbkach

  • Wielkopolski Park Narodowy
  • Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
  • Nadleśnictwo Gniezno

  • Elektrownia Biogazowa Cychry w Poznaniu
  • Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o. w Kaliszu
  • Zakład Zagospodarowania Odpadów w Gnieźnie
  • Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie
  • Gminny Zakład Komunalny Wijewo

Egzaminy i prace dyplomowe