Dokumentacja ćwiczeń terenowych

Zasady organizacji ćwiczeń terenowych na WNGiGObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Zasady organizacji ćwiczeń terenowych na WNGiG (509.1 KB)
Regulamin ćwiczeń terenowychObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Regulamin ćwiczeń terenowych (84.7 KB)
Oświadczenie o zapoznaniu z zasadami bezpieczeństwaObowiązujący
DOCX
Pobierz DOCX Oświadczenie o zapoznaniu z zasadami bezpieczeństwa (13.7 KB)
Pierwsza pomoc medycznaObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Pierwsza pomoc medyczna (40.8 KB)
Zasady udzielania pierwszej pomocyObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Zasady udzielania pierwszej pomocy (29.4 KB)
Bezpieczeństwo i higiena pracy przy prowadzeniu prac ziemnychObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Bezpieczeństwo i higiena pracy przy prowadzeniu prac ziemnych (88.5 KB)
Procedura powiadamiania o wypadku na ćwiczeniach terenowych oraz postępowania w trakcie zdarzeniaObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Procedura powiadamiania o wypadku na ćwiczeniach terenowych oraz postępowania w trakcie zdarzenia (86.5 KB)
Zawiadomienie o wypadku studenta podczas zajęć organizowanych przez uczelnięObowiązujący
DOCX
Pobierz DOCX Zawiadomienie o wypadku studenta podczas zajęć organizowanych przez uczelnię (14.0 KB)