Kształcenie Nauczyciela geografii i przyrody

W ramach kształcenia studentów na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM

przygotowujemy DODATKOWO i NIEOBLIGATORYJNIE

łącznie w trakcie studiów I stopnia (licencjat) i studiów II stopnia (magisterskich)

do zawodu nauczyciela

geografii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej

>>> INFORMATOR <<<

Jeśli masz pytania dotyczące tego kierunku, odpowie na nie
Iwona Piotrowska ipiotrow@amu.edu.pl, tel. 501066186