GEOGRAFIA specjalność HYDROLOGIA METEOROLOGIA I KLIMATOLOGIA

STUDIA MAGISTERSKIE 4-semestralne

w trybie STACJONARNYM

INFORMACJE O KIERUNKU

ulotka

Profil absolwenta

  • Absolwent kierunku HMiK posiada interdyscyplinarną wiedzę ogólną z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku. Ponadto zna nowoczesne metody i technologie służące przewidywaniu skutków zmian klimatycznych i ich konsekwencji.
  • Absolwent posiada również wiedzę z szeroko rozumianego abiotycznego i biotycznego monitoringu środowiska przyrodniczego, wspartego wykorzystaniem GIS, teledetekcji i modelowania matematycznego procesów hydrologicznych, hydrogeologicznych, klimatycznych.
  • Potrafi sporządzać i weryfikować oceny oddziaływań inwestycji na środowisko przyrodnicze w zakresie hydrosfery i atmosfery.

Jeśli masz pytania dotyczące tego kierunku, odpowie na nie:
Arkadiusz M. Tomczyk atomczyk@amu.edu.pl, tel. 618296266