GEOGRAFIA

STUDIA MAGISTERSKIE 4-semestralne

INFORMACJE O KIERUNKU

ulotka

Profil absolwenta

Absolwenci kierunku GEOGRAFIA posiadają:

 • interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych oraz społeczno-ekonomicznych,
 • znają czynniki kształtujące system środowisko - człowiek,
 • potrafią stosować nowoczesne metody badawcze
 • posiadają umiejętności wykonywania analiz, w których wykorzystywane są informacje przestrzenne.

Absolwenci są przygotowani do praktycznego wykorzystania wiedzy m.in. w instytucjach związanych ze środowiskiem przyrodniczym, pracowniach projektowych, jednostkach administracji państwowej, samorządzie terytorialnym a także w szkolnictwie (po ukończeniu modułu edukacyjnego).


w trybie STACJONARNYM

z wyborem specjalności od połowy pierwszego semestru:
 • EKOLOGIA MIASTA
 • GEO-GRAFIKA
 • GEOMORFOLOGIA STOSOWANA
 • KARTOGRAFIA I TELEDETEKCJA
 • SPOŁECZNO-EKONOMICZNA


w trybie NIESTACJONARNYM

z wyborem specjalności:
 • GEOEKOLOGIA
 • HYDROLOGIA, METEOROLOGIA i KLIMATOLGIA
 • GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA
 • SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ

Jeśli masz pytania dotyczące tego kierunku, odpowie na nie:
Iwona Hildebrandt-Radke hilde@amu.edu.pl, tel. 618296199