GEOINFORMACJA

STUDIA MAGISTERSKIE 3-semestralne

w trybie STACJONARNYM

Nowa oferta dydaktyczna od lutego 2024

INFORMACJE O KIERUNKU

Studia magisterskie na kierunku Geoinformacja nastawione są na dostarczenie wiedzy na temat:

  • procesu pozyskiwania danych geoprzestrzennych oraz algorytmów ich przetwarzania, w tym sztucznej inteligencji oraz
  • wykorzystania geoinformacji do rozwiązywania problemów w badaniach naukowych, środowisku przyrodniczym, gospodarce i biznesie.

Studia magisterskie na kierunku Geoinformacja pozwalają na kształtowanie swojego wykształcenia w 3 profilach:

  • moduł analizy geoprzestrzenne stanowi odpowiedź geoinfomacji na wyzwania współczesnego świata, w kwestiach związanych ze zmianami globalnymi, geozagrożeniami, czy ochroną infrastruktury krytycznej
  • moduł teledetekcja to odpowiedź na dostępność nowoczesnych metod pozyskiwania danych przy pomocy licznych sensorów i globalnych baz danych teledetekcyjnych.
  • moduł geoinformatyka nastawiony jest na wykorzystanie algorytmów przestrzennych, w tym narzędzi sztucznej inteligencji we współczesnej geoinformacji.

Student studiów II stopnia na kierunku Geoinformacja wybiera jeden z 3 modułów, oraz uzupełnia ten wybór przedmiotami z pozostałych modułów oraz przedmiotami z listy przedmiotów fakultatywnych oraz wydziałowej listy wykładów monograficznych.

Nowym podejściem w programie studiów jest wprowadzenie ćwiczeń realizowanych w ramach modułów kształcenia w formie zdalnej.

Typowe miejsca/stanowiska pracy

Studia magisterskie poprzez projektowy charakter studiów przygotowują do pracy w zespołach interdyscyplinarnych na styku nauki, praktyki i biznesu.

  • Interdyscyplinarne zespoły zajmujące się tworzeniem systemów oraz oprogramowania do zaawansowanego zarządzania danymi przestrzennymi
  • Analitycy danych (Data Scientist, GeoData Scientists ) w zakresie specjalistów do analizy danych przestrzennych, w tym danych teledetekcyjnych
  • Wykonywanie analiz przestrzennych dla administracji publicznej / firm konsultingowych (ochrona i zarządzanie środowiskiem)
  • Tworzenie ekspertyz ds. GIS w zespołach zajmujących się infrastrukturą krytyczną
  • Programiści sztucznej inteligencji, Programiści aplikacji GIS np. aplikacje do analizy geokodowania danych

Więcej informacji

Program studiów wraz z sylabusami: https://sylabus.amu.edu.pl/pl/1/19/3/9/8/34

Jeśli masz pytania dotyczące tego kierunku, odpowie na nie
Grzegorz Kowalewski grzegorz.kowalewski@amu.edu.pl, tel. 618296213