Zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną na studia II stopnia

GEOGRAFIA

GEOGRAFIA specjalność
HYDROLOGIA METEOROLOGIA I KLIMATOLOGIA

GEOINFORMACJA

GEOLOGIA

KARTOGRAFIA I GEOMATYKA

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM