GEOLOGIA

STUDIA LICENCJACKIE 6-semestralne

w trybie STACJONARNYM

INFORMACJE O KIERUNKU

ulotka

ulotka

Profil absolwenta

Absolwent dysponuje wiedzą i umiejętnościami praktycznymi niezbędnymi do podjęcia i wykonywania pracy w zawodzie geologa, w ramach których może starać się o pracę w:

  • Przedsiębiorstwa poszukiwawcze i wydobywcze eksploatujące m.in. węglowodory i rudy metali (np. KGHM S.A., PGNiG S.A.)
  • Przedsiębiorstwa geologiczne, wiertnicze, geotechniczne działające na rynku usług budowlanych
  • Instytucje państwowe zajmujące się wykorzystaniem surowców naturalnych i ochroną środowiska przyrodniczego, Urzędy górnicze
  • Po ukończeniu studiów magisterskich, także Instytucje naukowo-badawcze
  • Po zdobyciu odpowiedniego doświadczenia i spełnieniu wymogów prawnych absolwent może ubiegać się o państwowe uprawnienia geologiczne.

Więcej informacji TU

Jeśli masz pytania dotyczące tego kierunku, odpowie na nie
Jędrzej Wierzbicki jwi@amu.edu.pl, tel. 604912848,