GEOGRAFIA specjalność GEOANALIZA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA

STUDIA LICENCJACKIE 6-semestralne

w trybie STACJONARNYM

INFORMACJE O KIERUNKU

ulotka

Profil absolwenta

Studia kończą się uzyskaniem tytułu licencjata, a absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności umożliwiające mu pełnienie funkcji analityka zjawisk społeczno-ekonomicznych w wymiarze przestrzennym. Stąd też nasz absolwent może znaleźć zatrudnienie jako geoanalityk w:

  • jednostkach samorządu terytorialnego (np. urzędach gmin, urzędach wojewódzkich),
  • firmach konsultingowych, zajmujących się doradzaniem podmiotom gospodarczych w sprawach np. opracowywania strategii firmy,
  • firmach przygotowujących opracowania planistyczne (np. ocena oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji, audyty krajobrazowe, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy),
  • firmach zajmujących się geomarketingiem (np. analizy przestrzenne lokalizacji konsumentów, studia lokalizacyjne centrów handlowych, analizy potencjału regionalnego rynku),
  • biurach badania opinii społecznych,
  • firmach zajmujących się tworzeniem map cyfrowych.

Jeśli masz pytania dotyczące tego kierunku, odpowie na nie:
Iwona Hildebrandt-Radke hilde@amu.edu.pl, tel. 618296199