GEOGRAFIA

STUDIA LICENCJACKIE 6-semestralne

w trybie STACJONARNYM i NIESTACJONARNYM

INFORMACJE O KIERUNKU

ulotka

Profil absolwenta

Absolwenci kierunku GEOGRAFIA posiadają:

  • interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych oraz społeczno-ekonomicznych,
  • znają czynniki kształtujące system środowisko - człowiek,
  • potrafią stosować nowoczesne metody badawcze
  • posiadają umiejętności wykonywania analiz, w których wykorzystywane są informacje przestrzenne.

Absolwenci są przygotowani do praktycznego wykorzystania wiedzy m.in. w instytucjach związanych ze środowiskiem przyrodniczym, pracowniach projektowych, jednostkach administracji państwowej, samorządzie terytorialnym a także w szkolnictwie (po ukończeniu modułu edukacyjnego).

Jeśli masz pytania dotyczące tego kierunku, odpowie na nie:
studia stacjonarne - Filip Wolny filip.wolny@amu.edu.pl, tel. 618296328
studia niestacjonarne - Iwona Hildebrandt-Radke hilde@amu.edu.pl, tel. 618296199