GEOGRAFIA specjalność GEO-GRAFIKA

STUDIA LICENCJACKIE 6-semestralne

w trybie STACJONARNYM

INFORMACJE O KIERUNKU

ulotka

Profil absolwenta

Specjalność Geo-Grafika na kierunku Geografia ma na celu wykształcenie geografa-przyrodnika nowej generacji, który będzie łączył szeroką wiedzę z zakresu geografii z umiejętnością wykorzystywania w praktyce metod komunikacji multimedialnej. Proces zdobywania wiedzy na temat otaczającego nas świata będzie prowadzony przy zastosowaniu nowoczesnych technik komunikacji obejmujących fotografię, grafikę komputerową, multimedia i funkcjonowanie internetowych systemów społecznościowych.

Kompetencje absolwenta

  • wiedza na temat funkcjonowania systemów przyrodniczych i różnych typów krajobrazu
  • prezentowanie zjawisk geograficznych w formie obrazów, filmów i animacji
  • umiejętność prowadzenia badań terenowych i laboratoryjnych
  • zastosowanie nowoczesnych technik dokumentacji geograficznej, w tym również dronów
  • umiejętność gromadzenia, przetwarzania, analizy i interpretacji danych geograficznych
  • opracowanie bogatych w grafikę map, diagramów i opracowań statystycznych
  • promocja geografii w mediach społecznościowych w formie blogów, video-blogów, i innych form popularyzacji treści

Jeśli masz pytania dotyczące tego kierunku, odpowie na nie:
Jarosław Jasiewicz jarekj@amu.edu.pl, tel. 618296196,