Zasady rekrutacji do programu tutoringu WNGiG

  1. Przyjmowanie zgłoszeń do programu tutoringu na semestr zimowy roku 2023/2024 będzie trwało od 9 do 23 października 2023 r.
  2. Lista tutorów oferujących tutoriale, wraz z sylwetkami prowadzących dostępna jest na stronie internetowej WNGiG.
  3. Zainteresowani studenci przesyłają ze swojego adresu uniwersyteckiego zgłoszenie na adres mailowy Rady Tutorów WNGiG: tutor.wngig@amu.edu.pl
  4. Zgłoszenie powinno zawierać dane studenta: imię i nazwisko, rok, stopień i kierunek studiów, adres mailowy, proponowanych tutorów (od 1 do 3, uszeregowanych według priorytetu) oraz list motywacyjny zawierający informację o jego motywacji przystąpienia do programu oraz zainteresowaniach z obszaru nauk przyrodniczych.
  5. Po przesłaniu zgłoszenia student otrzymuje potwierdzenie jego przyjęcia.
  6. Rada Tutorów koordynuje przepływ zgłoszeń i kieruje je do wskazanych tutorów.
  7. Dopuszcza się możliwość konsultacji tutora z kandydatem.
  8. Po uzyskaniu akceptacji ze strony tutora Rada informuje studenta o przyjęciu do udziału w programie tutoringu.
  9. Rada również informuje studenta w przypadku niezakwalifikowania się do żadnego ze wskazanych tutorów.
  10. W przypadku nieobsadzenia wszystkich dostępnych miejsc przewiduje się przedłużenie procesu rekrutacji.

Zatwierdzony przez Radę Tutorów WNGiG 28.06.2022 r.