Czym jest tutoring?

Chcesz odkrywać swój potencjał naukowy i rozwijać warsztat badawczy pod okiem doświadczonej naukowczyni/naukowca? A może wolisz zgłębiać tajniki zawodu lub okrywać swoje mocne strony? Zapisz się na tutoring na Naszym Wydziale!

Tutoring to cykl indywidualnych spotkań, podczas których studentki/studenci rozwijają swój potencjał naukowy, zawodowy oraz tzw. umiejętności miękkie pod czujnym okiem tutora. Tutor to wybrany opiekun naukowy, który ukończył certyfikowany kurs tutoringu. Sylwetki tutorów znajdziesz w odrębnej zakładce, zachęcamy do eksplorowania!

Wyróżniamy dwa rodzaje tutoringu i to student wraz z tutorem decydują wspólnie jaki profil współpracy tutorskiej będzie realizowany. Pierwszy rodzaj to tutoring naukowy, podczas którego student rozwija swoje zainteresowania naukowe lub poznaje nowe metody badawcze. Drugi rodzaj to tutoring rozwojowy, w którym rozwój osobisty studenta/studentki jest celem nadrzędnym. Oba rodzaje można łączyć ze sobą. Zadaniem tutora jest pomoc w poszukiwaniu dróg indywidualnego rozwoju naukowego, zawodowego i osobistego studentek i studentów Naszego Wydziału.

W tutoringu naukowym/rozwojowym jednakowo ważne są dwie strony zespołu, tj. tutor – osoba prowadząca studentkę/studenta oraz tutee, tj. podopieczny (patrz: studentka/student). Tutoring to przestrzeń do kreatywnej pracy studentki/studenta z tutorem, to możliwość wspólnej uczty intelektualnej wzbogacającej rozwój obu stron. Rolą tutora jest inspirowanie i motywowanie podopiecznych w realizacji wybranego celu poprzez wspieranie ich samodzielnej pracy oraz weryfikowanie jej efektów.

Jak wygląda współpraca tutorska? Zazwyczaj obejmuje ona cykl ośmiu spotkań (tj. jeden semestr). Harmonogram spotkań, jak również zasady współpracy ustalane są indywidualnie pomiędzy tutorem a podopiecznym. Cele tutoringu są indywidualnie dopasowywane w zależności od potrzeb tutee. Pamiętaj, że mogą to być zarówno cele naukowe, jak i cele rozwojowe. Cele te osiągane są poprzez cyklicznie przygotowywane przez studentkę/studenta prace pisemne (np. eseje) lub inne zadania rozwijające ich kompetencje naukowe lub zawodowe. Relacja tutor-podopieczny oparta jest o zasadę dobrowolności obu stron, tzn. tutor dobrowolnie przystępuje do programu tutoringowego, a student samodzielnie wybiera swojego tutora, w oparciu o swoje zainteresowania i cele tutoringu.

Jeżeli chcesz podjąć wyzwanie rozwoju osobistego, szukasz dróg rozwoju zawodowego i inspiracji, pracować nad wybranym zagadnieniem naukowym, nauczyć się umiejętności redagowania tekstów naukowych czy prezentowania wiedzy - zapisz się na tutoring na Naszym Wydziale! Tutoring to znacznie więcej niż wypisane wyżej przykładowe zagadnienia. Wejdź w kontakt z potencjalnym tutorem z Naszego Wydziału i dowiedz się więcej!