GEOLOGIA

STUDIA INŻYNIERSKIE 7-semestralne

w trybie STACJONARNYM


INFORMACJE O KIERUNKU

ulotka

Absolwenci studiów inżynierskich kierunku geologia znajdują zatrudnienie w firmach zajmujących się badaniami podłoża budowlanego oraz rozpoznaniem i gospodarką wodami podziemnymi i powierzchniowymi, a także w administracji państwowej, min. Wody Polskie, GazSystem, GT Projekt, LaborTest, Aquanet S.A, Hydroconsult

Więcej informacji TU

Jeśli masz pytania dotyczące tego kierunku, odpowie na nie
Jędrzej Wierzbicki jwi@amu.edu.pl, tel. 604912848,