GEOINFORMACJA

STUDIA INŻYNIERSKIE 7-semestralne

w trybie STACJONARNYM

INFORMACJE O KIERUNKU

PROFIL ABSOLWENTA

Absolwent studiów inżynierskich "Geoinformacja" łączy wiedzę dotyczącą funkcjonowania środowiska geograficznego z umiejętnościami gromadzenia, przetwarzania, wizualizacji, analizowania i interpretacji danych geoprzestrzennych przy użyciu nowoczesnych technik komputerowych. Absolwenci Geoinformacji zdobywają swoją wiedzę i umiejętności poprzez starannie dobrany zestaw przedmiotów obowiązkowych oraz trzy moduły kształcenia:

  • Moduł analiz geoprzestrzennych kształtuje umiejętności pozyskiwania danych przestrzennych z różnych źródeł oraz wykorzystania ich w analizach przestrzennych różnych aspektów środowiska geograficznego przy użyciu oprogramowania GIS (QGIS, ArcGIS).
  • Moduł teledetekcyjny kształtuje umiejętności wykorzystania zobrazowań satelitarnych, lotniczych oraz dronów do pozyskiwania informacji o środowisku geograficznym.
  • Moduł geoinformatyczny kształtuje umiejętności zarządzania danymi przestrzennymi z wykorzystaniem języków programowania (R, Python, SQL) oraz tworzenia rozszerzeń istniejących narzędzi GIS.

Student wybierając dwa z trzech modułów kształtuje samodzielnie swój profil wykształcenia, wybierając profil analityczno-geoinformatyczny, analityczno-teledetekcyjny lub geoinformatyczno-teledetekcyjny.

Wspólny blok przedmiotów zapewnia, że bez względu na wybrany profil, absolwent Geoinformacji zna zasady zarządzania danymi geoprzestrzennymi i potrafi prezentować wyniki analiz w formie map, raportów oraz aplikacji interaktywnych.

Typowe miejsca/stanowiska pracy

Absolwenci Geoinformacji są przygotowani do prowadzenia szkoleń z obsługi oprogramowania GIS oraz teledetekcyjnego, wykonywania analiz przestrzennych dla administracji publicznej oraz firm konsultingowych (np. ochrona i zarządzanie środowiskiem), prowadzenia badań społecznych z wykorzystaniem GIS partycypacyjnego, tworzenia i aktualizacji opracowań mapowych pozyskanych metodami fotogrametrii, tworzenia oprogramowania do zarządzania danymi przestrzennymi (zwłaszcza w zakresie serwerów webowych i mobilnego GIS-u), zaawansowanego przetwarzania danych (m.in. w dużych firmach i korporacjach) oraz programowania serwisów webowych.

Jeśli masz pytania dotyczące tego kierunku, odpowie na nie
Grzegorz Kowalewski grzegorz.kowalewski@amu.edu.pl, tel. 618296213