UROCZYSTY DZIEŃ STUDENTA I ROKU NA WNGiG 2023

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA

30.09.2022 godz. 10:00-12:00

w trybie zdalnym MS Teams

Dołącz na komputerze lub w aplikacji dla urządzeń przenośnych:
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Program uroczystości:

  1. Przywitanie uczestników uroczystości – prof. dr hab. Grzegorz Rachlewicz (Dziekan Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych), prof. UAM dr hab. Alina Zajadacz (Prodziekan Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych ds. kształcenia i studiów niestacjonarnych)
  2. Kształcenie na odległość (MS Teams, Moodle) – inż. Jacek Zwoliński
  3. Informacja o organizacji studiów i funkcjonowaniu systemu USOS – mgr Joanna Kuźniak
  4. Informacja o stypendiach i sprawach socjalnych – mgr Sebastian Konarczyk
  5. Informacja o zapisach na lektoraty w Studium Językowym UAM – mgr Katarzyna Kubecka
  6. Informacja o funkcjonowaniu Biblioteki Collegium Geographicum i zbiorach map – mgr Justyna Sikorska
  7. Informacja o Radzie Samorządu Studentów WNGiG, Parlamencie Studentów UAM – Natalia Grygiel oraz o  studenckich kołach naukowych
  8. Poradnia Rozwoju i Wsparcia Psychicznego – Biuro ds. Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami – dr Jarosław Kubiak
  9. Tutoring – prof. UAM dr hab. Alina Zajadacz
  10. Przedstawienie opiekunów lat, zakończenie spotkania – prof. UAM dr hab. Alina Zajadacz

Wykaz opiekunów wg kierunków studiów: