UROCZYSTY DZIEŃ STUDENTA I ROKU NA WNGiG 2022

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA

1.10.2022 godz. 10:00-12:00

w trybie zdalnym MS Teams

Dołącz na komputerze lub w aplikacji dla urządzeń przenośnych:
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Program uroczystości:

  1. Przywitanie uczestników uroczystości – prof. UAM dr hab. Alina Zajadacz (Prodziekan Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych ds. kształcenia i studiów niestacjonarnych)
  2. Kształcenie na odległość (MS Teams, Moodle) – inż. Jacek Zwoliński
  3. Informacja o organizacji studiów i funkcjonowaniu systemu USOS – mgr Joanna Kuźniak
  4. Informacja o stypendiach – mgr Sebastian Konarczyk
  5. Informacja o zapisach na lektoraty w Studium Językowym UAM – mgr Katarzyna Kubecka oraz na zajęcia sportowe w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UAM – przedstawiciel SWFiS – dr Fryderyk Musielak
  6. Informacja o funkcjonowaniu Biblioteki Collegium Geographicum – mgr Wanda Stępska
  7. Informacja o Radzie Samorządu Studentów WNGiG, Parlamencie Studentów UAM – Natalia Grygiel oraz o studenckich kołach naukowych – Maria Sznajder
  8. Poradnia Rozwoju i Wsparcia Psychicznego –  dr Michał Jakubowicz, Biuro ds. Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami – prof. UAM dr hab. Alina Zajadacz
  9. Tutoring – prof. UAM dr hab. Alina Zajadacz
  10. Przedstawienie opiekunów lat, zakończenie spotkania i przejście do spotkań wg kierunków studiów – prof. UAM dr hab. Alina Zajadacz

Spotkania organizacyjne studentów I roku studiów niestacjonarnych I stopnia ze swoimi opiekunami.

Wykaz opiekunów wg kierunków studiów: