Sprawy socjalne

AKADEMIKI
STYPENDIA SOCJALNE
ZAPOMOGI
NAGRODY JM REKTORA
STYPENDIA MINISTRA DLA STUDENTÓW

mgr Sebastian Konarczyk
tel. 618296120, sebkon@amu.edu.pl
Biuro Obsługi Studenta WNGiG


DOMY STUDENCKIE

STYPENDIA SOCJALNE

STYPENDIUM REKTORA (studia rozpoczynające się w I semestrze)

STYPENDIUM REKTORA (studia rozpoczynające się w II semestrze)

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NT. SPRAW SOCJALNYCH UAM

W sprawie odwołań o przyznanie miejsc w domach studenckich informacji udziela Sekcja Spraw Studenckich pod numerem tel. 618292493, 618292497