Data publikacji w serwisie:

Wyniki Finału Wydziałowego Konkursu Prac Inżynierskich