Data publikacji w serwisie:

Studia doktoranckie - zapraszamy studentki i studentów zainteresowanych geomorfologią, turystyką i rekreacją, GIS oraz dronami

Zapraszamy studentki i studentów z tytułem magistra na studia doktoranckie w projekcie OPUS “Geomorfologiczne skutki turystyki i rekreacji: Analiza ilościowa i monitorowanie degradacji szlaków turystycznych w obszarach górskich” (kierownik: Aleksandra Tomczyk) finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki.

W ramach naszych badań opracowujemy i testujemy nowe podejście metodyczne do kartowania i monitorowania obszarów górskich wykorzystujące drony, GIS i fotogrametrię naziemną w celu uzyskania spójnych przestrzennie informacji o stanie szlaków turystycznych. Projekt jest interdyscyplinarny, łączący geomorfologię, GIS i turystykę.

Oferujemy jedno miejsce na studia doktoranckie (początek najwcześniej od 1.10.2023). Stypendium finansowane z projektu wynosi 5000 zł brutto miesięcznie (około 3700 zł netto miesięcznie). Co więcej, w projekcie znajduję się środki przeznaczone na sfinansowanie badań terenowych, udział w konferencjach i warsztatach oraz wyjazd na staż zagraniczny. Zapewniamy także niezbędny do przeprowadzenia pracy badawczej trening i szkolenia w zakresie GIS, geomorfologii, teledetekcji, fotogrametrii i obsługi dronów.

Rekrutacja przez formularz na stronie Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych UAM: https://usosirk.amu.edu.pl/pl/offer/SD-2023/programme/SD-NZS-G2/

Termin aplikacji: 14 lipca 2023

Osoby zainteresowane proszę o kontakt: Aleksandra Tomczyk (alto@amu.edu.pl)

Serdecznie pozdrawiam,

Aleksandra Tomczyk

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu