Data publikacji w serwisie:

Studia doktoranckie (2 miejsca) - zapraszamy osoby zainteresowane glacjologią, teledetekcją i geomorfologią

Oferujemy dwa stypendia doktoranckie w ramach projektu SONATA BIS “Globalna ocena interakcji lodowce-osuwiska i związanych z nimi geo-zagrożeń” finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki. Podczas naszych badań próbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie co stanie się, kiedy na lodowiec spadnie duża lawina skalna – wykorzystujemy w tym celu zdjęcia satelitarne, drony, prace terenowe i modelowanie numeryczne.

Zapraszamy kandydatów zainteresowanych teledetekcją, GIS, geomorfologią i glacjologią.

W projekcie finansowane są dwa miejsca na 4-letnie studia doktoranckie (początek najwcześniej od 1.10.2023) ze stypendium w wysokości 5000 zł brutto miesięcznie (około 3700 zł netto miesięcznie) przez 48 miesięcy. W czasie studiów doktoranckich będziesz mieć możliwość udziału w badaniach terenowych, uczestnictwa w konferencjach i warsztatach oraz wyjazdu na staż zagraniczny.  Zapewniamy również niezbędny trening w zakresie teledetekcji, GIS, geomorfologii, glacjologii i modelowania numerycznego.

Rekrutacja przez formularz na stronie Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych UAM: https://usosirk.amu.edu.pl/pl/offer/SD-2023/programme/SD-NZS-G3

Termin aplikacji: 14 lipca 2023

Jeżeli myślisz o doktoracie i chcesz rozwinąć swoje umiejętności, a przy okazji zrealizować ciekawe badania, zapraszam do kontaktu: Marek Ewertowski (evert@amu.edu.pl)

Pozdrawiam,

Marek Ewertowski