Data publikacji w serwisie:

Rejestracja USOS na przedmioty - semestr zimowy roku akademickiego 2023/2024

Od poniedziałku 18.09.2023r. rozpoczyna się rejestracja na przedmioty obowiązkowe oraz do wyboru dla studentów 2,3,4 roku studiów pierwszego stopnia oraz studentów 2 roku studiów uzupełniających.
Informacje na temat rejestracji dla studentów 1 roku zostaną przekazane na uroczystej Inauguracji.

W przypadku jakichkolwiek problemów oraz wątpliwości proszę o kontakt mailowy j.kuzniak@amu.edu.pl z dokładnym opisem problemu oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, numer indeksu, rok i kierunek studiów.